Tak jsme zase něco prodali… (ach ti právníci! :)

31. března 2021

Reflex CapitalZ deníku investoraTak jsme zase něco prodali… (ach ti právníci! :)

Představte si svět, kde máte firmu, kterou chcete prodat. Přijde kupující a řekne „Dám ti za ní 300 milionů“, chvilku diskutujete, dohodnete se na kompromisu 400 milionů, podepíšete kupní smlouvu na jednu A4 (prodávající, kupující, předmět smlouvy, kupní cena a datum) a za tři dny máte peníze.

A teď se z toho krásného snu probuďte do reality dneška. To, co vidíte vedle, je podepisování transakce, na které jsme pracovali od loňského léta a uzavřela se minulý týden.

86 dokumentů a podpisy trvající 8 hodin.

Uznávám, je to trochu extrém, tahle věc zahrnovala rekapitalizaci, několik entit, několik bank, ale trend, kde se všechno extrémně zesložiťuje, protože je stále více různých předpisů a věcí, které se musí nějak ošetřit, je patrný. Na všechno musí být různé waivery, souhlasy valných hromad, souhlasy financujících bank, KYC a AML procedury, atd.

(Bude ještě možné za pár desítek let, při tomhle tempu bobtnání, nějakou transakci vůbec udělat?)

No, a pak jsou tu právníci.

Právník má v transakci, ve které pracuje tzv. „od hodiny“ (což je naprostá většina případů), zjevný konflikt zájmů. Na rozdíl od klienta, který chce všechno co nejjednodušší a nejrychlejší, to on chce co nejsložitější a nejdelší (čest výjimkám!). Takže se úplně běžně setkáváme s právníky, kteří vymýšlí další a další problémy, které je třeba složitě řešit.

Tento frustrující proces zhatil nejednu transakci, kdy právník ve své svaté válce „za zájmy klienta“ navrhne nějakou naprostou hovadinu, hádá se o ní s právníkem protistrany… tik tak, tik tak, tik tak… Na konci už nikdo ani neví, jak se jmenuje, právníci obou stran se drží futra a říkají „potřebujeme se ochránit“ a klienti, kteří tomu nerozumí a neumí udělat rozhodnutí, řeknou: „Raději jdeme od toho“. Kolikrát jsem to už viděl!

Doporučení?

  1. Najímejte si dobré právníky, kteří mají s danými transakcemi zkušenosti. Vyšší hodinová sazba se bohatě vyplatí. Nejenže to budou dělat výrazně kratší dobu, ale i úspěšnost dokončení transakce vzroste exponenciálně.
  2. Čtěte ty smlouvy, ať víte, o čem se diskutuje.
  3. Vyjednávání musíte vést vy, nikdy ne právníci! Těm jen vždy zadejte jasný úkol, co bylo komerčně dohodnuto, ať to zapracují.

 

 

Další články na téma

Doporučujeme si přečíst

„ASAP & ASAP“

12. října 2018 •

Jedno z pravidel, kterými se v businessu řídím, je 2x ASAP, neboli „As Soon As Possible & As Simple As Possible“.

Přejít na blog

CHCETE S NÁMI PRACOVAT?

KONTAKT PRO ZÁJEMCE O INVESTICI JE ZDE