Vladimír a Dušan

Vladimír a Dušan založili Smartsupp v roce 2013. Motivací bylo dát firmám nástroj pro poskytování kvalitnější a časově efektivnější zákaznické péče. Zákazníci dnes nechtějí čekat 3 dny na odpověď na jejich email, ani se proklikávat hlasovým automatem na zákaznické lince. Trend péče o zákazníky směřuje k messagingu, kdy zákazník dostává okamžitě, nebo maximálně do pár hodin, odpověď na jeho dotaz.

Mise Smartsupp je pomáhat firmám posouvat komunikaci se zákazníky na novou úroveň.

Zakladatelé původně Smartsupp postavili jako jednoduchý live chat, který umožňuje firmám komunikovat s jejich zákazníky na webu v reálném čase. Díky kvalitními produktu se během několika let stali jedničkou ve střední Evropě. Smartsupp má největší tržní podíl z hlediska počtu nasazených webů v České republice, na Slovensku, v Polsku i Maďarsku.

Po získání přední pozice v oblasti chatových řešení začali Vladimír s Dušanem transformovat Smartsupp na customer messaging platformu, která kombinuje chat, email a FB Messenger. Firma má tak veškerou komunikaci se zákazníkem na jednom místě.

Dalším krokem je spuštění chat botů pro automatizaci a personalizaci komunikace. To firmě přinese snížení nákladů na zákaznickou péči při rychlejších reakčních časech, kdy část opakujících se dotazů vyřeší samotný bot. Stejnou technologii lze použít pro engagement návštěvníky a zvýšení prodeje díky automatických personalizovaným zprávám.

„Od začátku jsme chtěli, aby Smartsupp mohl použít úplně každý. Vždy jsme kladli důraz na jednoduchost produktu a skvělou user experience. Díky tomu Smartsupp dnes používá přes 60 000 webů v Česku i zahraničí. Naším cílem je vybudovat nejpopulárnější customer messaging platformu pro eshopy a střední a malé firmy v Evropě.”


Smartsupp: https://www.smartsupp.com/cs/