Max Verteletskyi

Co-founder & CEO Spaceti

Maxovou vizionářskou misí je pozitivně změnit svět pomocí technologií. Díky svému podnikatelskému duchu rád vymýšlí věci, převádí tyto nápady do života a přitom pomáhá lidem objevit svůj talent. Max strávil velkou část svého života v různých zemích a považuje se za světoobčana.

Je spoluzakladatelem a CEO firmy Spaceti, která se zaměřuje na navigaci uvnitř chytrých budov, kterou založil po 4 letech v Inovačním labu IBM CEE HQ. Cílem Spaceti je ušetřit lidem čas pomocí navigace uvnitř budov a také jim vytvořit bezpečnější a produktivnější prostředí. Je také jedním z mála WELL AP (Accredited Professional) v České republice.

„V začátcích jsme se soustředili na rychlou a bezpečnou navigaci lidí z výškových budov v případě nouzové situace,“ říká Max Verteletskyi. „Dnes vylepšujeme život v budovách – šetříme lidem čas v orientaci v prostoru a pomáháme správcům a majitelům šetřit peníze z hlediska optimalizace prostoru, wellbeingu, facility managementu a provozních nákladů.“

LinkedIn: www.linkedin.com/in/vermax
Spaceti: www.spaceti.com